Μπεκ μονό αντισταλλακτικό για 1/2″ σωλήνα

mpek

Μπέκ μονό αντ/κό για 1/2″ σωλήνα με κουμπωτό καπάκι

koy