Μπέκ διπλό-τριπλό αντ/κό εσωτερικής παροχής για 3/4″ σωλήνα με κουμπωτό καπάκι

6

Μπέκ διπλό-τριπλό αντ/κό εσωτερικής παροχής για 3/4″ σωλήνα με κουμπωτό καπάκι

8