Μόνο ένα καπάκι για τα ακροφίς σας

kaap

multi cap

Νέο καπάκι multi cap που δέχεται τα περισσότερα ακροφίς σκούπα.


 

 

 

 

 

 

 

Στο παρακάτω πίνακα θα δείτε ποίο τύπο καπακιού πρέπει να χρησιμοποιείται
ανάλογα με το ακροφύσιο χρήσης. kapi