Μονή ράμπα ζηζανιοκτονίας ελαφ. τύπου

Μονή ράμπα ζηζανιοκτονίας ελαφ. τύπου

Μονή ράμπα ζηζανιοκτονίας ελαφ. τύπου

moni-rampa-zizanioktonias-pinakas