Γωνία ορειχάλκινη

Γωνία ορειχάλκινη

Γωνία ορειχάλκινη