Μπέκ με καβαλέτο για 3/4″ σωλήνα

Μπέκ με καβαλέτο για 3/4" σωλήνα

Μπέκ με καβαλέτο για 3/4″ σωλήνα

Κωδ./Code Περιγραφή / Description
238.000 Μπέκ αντιστ/κό με δεκάρα πλαστ. 18
Antidrop jet with plastic plate
238.100 Μπέκ απλό με δεκάρα πλαστική 18
Antidrop jet with plastic plate
238.200 Μπέκ αντιστ/κό με δεκάρα inox 18
Antidrop jet with plastic plate
238.300 Μπέκ απλό με δεκάρα inox 18
Antidrop jet with plastic plate

f-mpek-me-kavaleto-sxedio