Μπεκ μονό απλό ορειχάλκινο για 1/2″ σωλήνα ελαφρού τύπου

12

Μπεκ μονό απλό ορειχάλκινο για 1/2″ σωλήνα ελαφρού τύπου