Μπέκ διπλό-τριπλό αντ/κό εσωτερικής παροχής για 3/4″ σωλήνα με κουμπωτό καπάκι

7

Μπέκ διπλό-τριπλό αντ/κό εσωτερικής παροχής για 3/4″ σωλήνα με κουμπωτό καπάκι

9