Μπεκ διπλό ορειχάλκινο αντ/κό 1/4″ με κεραμικό ακροφίς

diplo-oik

Μπεκ διπλό ορειχάλκινο αντ/κό 1/4″ με κεραμικό ακροφίς