Μπεκ διπλό ορειχάλκινο αντ/κό 1/4″ με δεκάρα κεραμική ο18

24

Μπεκ διπλό ορειχάλκινο αντ/κό 1/4″ με δεκάρα κεραμική ο18