Φίλτρα αναρρόφησης

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε πολλά είδη φίλτρων ανάλογα με τις ανάγκες.

Με τη χρήση των φίλτρων καταφέρνουμε να φιλτράρουμε το νερό από σκουπίδια με αποτέλεσμα να μην βουλώνουν τα ακροφίς των μπέκ.

Τα φίλτρα είναι κατασκευασμένα απο ανθεκτικά υλικά για να προσφέρουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.