Φίλτρο αναρρόφησης πλαστικό στρόγγυλο

Φίλτρο αναρρόφησης πλαστικό στρόγγυλο

Φίλτρο αναρρόφησης πλαστικό στρόγγυλο